Zoeken in galerij

Terug naar Middelgrote versie | Zonder labels

Vorming van een lenticel in de bast van een jonge vlier (met collenchym)

Legenda:

1  kurk
2  kurk cambium
3  collenchym
4  lenticel
5  parenchym
6  sclerenchym
7  floeem

Nederlandse naam: Vlier
Wetenschappelijke naam: Sambucus sp.
Familia: Caprifoliaceae
Classis: Dicotyledonas
Phylum: Angiospermae
Regnum: Plantae

Een lenticel ontstaat op de plekken waar een huidmondje aanwezig was. Het kurkcambium heeft hier een grotere activiteit en vormt naar buiten toe parenchymcellen die degeneren.

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/labels/print/PL0121/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014