Zoeken in galerij

Terug naar Middelgrote versie | Met labels

Dwarsdoorsnede door een takje van een 1 jaar oude vlier

Legenda:

1  lenticel
2  bast
3  xyleem
4  merg

Nederlandse naam: Vlier
Wetenschappelijke naam: Sambucus sp.
Familia: Caprifoliaceae
Classis: Dicotyledonas
Phylum: Angiospermae
Regnum: Plantae

Onder de epidermis is door het kurkcambium kurk afgezet, dit vervangt functioneel de epidermis (bescherming). Op de plaatsen waar een huidmondje aanwezig was is een lenticel gevormd, de functionele vervanging van huidmondjes (gasuitwisseling)

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/print/PL0263/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014