Zoeken in galerij

Dichotoom vertakte nerven in een blad van Marsilea

- Groot (129 Kb)

- Naar beneden
  voor informatie


Met labels
Legenda:

1  vaatbundel

 
Nederlandse naam: Marsilea
Wetenschappelijke naam: Marsilea sp.
Familia: Marsileaceae
Classis: Filicopsida
Phylum: Gymnospermae
Regnum: Plantae
Dichotoom vertakte nerven in een blad van Marsilea. Dichotoom wil zeggen gevorkte vertakkingswijze, die ontstaat doordat het groeipunt zich steeds in twee gelijke nieuwe groeipunten splitst.

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/PL0084/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014