Zoeken in galerij

Embryologie van de kip; 20 uur na bevruchting

- Groot (114 Kb)

- Naar beneden
  voor informatie


Zonder labels
Legenda:

1  proamnion
2  area opaca (donker)
3  area pellucida (doorzichtig)
4  embryonaal gebied
5  kopplooi
6  neurale groeve
7  neurale plaat
8  chorda
9  knoop van Hensen
10  primitiefstreep

 
Nederlandse naam: Kip
Wetenschappelijke naam: Gallus domesticus
Familia: Phasianidae/Meleagridae
Classis: Aves
Phylum: Chordata (subphylum vertebrata)
Regnum: Animalia
In stadia van ongeveer 20 uur na bevruchting is de kopplooi zichtbaar als een dwarse, halfcirkelvormige verheffing van het voorste gedeelte van de kiem. Het pro-amnion (pro = voor; amnion = binnenste vlies dat het embryo beschermt) ligt als een lichtere zone voor de kopplooi. Ook de neurale groeve wordt zichtbaar.
Naar het stadium 24 uur na bevruchting.

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/labels/AN0102/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014