Zoeken in galerij

Terug naar Middelgrote versie | Met labels

Dwarsdoorsnede door het blad van de oleander

Legenda:

1  bovenepidermis
2  palissade parenchym
3  spons parenchym
4  vaatbundel
5  onderepidermis
6  holtes met haren en huidmondjes 

Nederlandse naam: Oleander
Wetenschappelijke naam: Nerium oleander
Familia: Apocynaceae
Classis: Dicotyledonas
Phylum: Angiospermae
Regnum: Plantae

De oleander is een xerofiet (plant aangepast aan droogte0. Het blad heeft een dikke meerlagige bovenepidermis. De huidmondjes liggen aan de onderzijde verzonken in een grote holte die met haren gevuld is. Door deze aanpassing wordt de verdamping sterk beperkt (xeromorfe karakteristieken)

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/print/PL0080/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014