Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESCelcyclus: Mitose & Meiose > Mitose vs meiose

Mitose vs meiose

Verschillen tussen mitose en meiose

Bekijk animaties en filmpjes over -het verschil tussen- mitose en meiose.
 
MITOSE
MEIOSE
In lichaamscellen
In geslachtscellen
Een enkele deling (hieronder A-E) van de moedercel (m) resulteert in twee dochtercellen (d)mitose moeder- en dochtercelTwee delingen (hieronder: meiose I in A-E en meiose II in F-H) van de moedercel (meiocyt; m) resulteren in vier meiose producten (p)Meiocyt en meioseproducten
mitose diagram meiose diagram
Een mitotische moedercel kan of haploid of diploid zijnmitose moeder- en dochtercelEen meiotische moedercel (meiocyt) is altijd diploidMeiocyt en meioseproducten
Het aantal chromosomen per kern blijft gehandhaafd na deling Diploid (= 2n) blijft 2n
Haploid (= 1n) blijft 1 n
De meioseproducten, itt de 2 n moedercel, bevatten het haploid (n) chromosomenaantalVan 2n naar n
Aan elke celdeling gaat een S-fase vooraf waarin de hoeveelheid DNA verdubbelt Voorbeeld voor een diploide moedercel:
DNA hoeveelheid in  mitose
Alleen aan meiose I gaat een S-fase voorafDNA hoeveelheid in meiose
Normaal geen paring van homologe chromosomenxVolledige paring van alle homologe chromosomen tijdens profase I Paring van homologe chromosomen gedurende profase I
Normaal geen uitwisseling van DNA (crossing-over) tussen de chromosomenxMinstens een crossing-over per homoloog chromosomenpaar meiose: crossing-over
De centromeren worden tijdens de mitotische anafase (in D) gesplitstMitose: anafase splitsing centronerenDe centromeren worden niet tijdens anafase I (in E), maar wel tijdens anafase II gesplitst (in G)Meiose: anafase II alleen splitsing centroneren
Conservatief proces: het genotype van de dochtercellen is identiek aan die van de moedercellenmitose: identiek genotype moeder en dochtercellenMeioseproducten verschillen genotypisch van de moedercel (bevordering van variatie in het nageslacht) meiose: niet-identiek genotype moedercel en dochtercellen

 
Het belangrijkste verschil tussen mitose en meiose is wel dat de producten van de mitose genetisch identiek zijn aan de moedercel, terwijl de producten van meiose ten opzichte van hun ouders en ook onderling genetisch verschillen! Bij de mitotische metafase, anders dan bij de metafase I van de meiose, treedt geen paring van de homologe chromosomen op, aangezien dit voor de mitose overbodig en ook niet wenselijk is (waarom?). Verder gaan bij de anafase van de mitose de chromatiden uit elkaar, terwijl bij de anafase I van de meiose I de homologe chromosomen van elkaar gescheiden worden. In de metafase II gaan vervolgens de chromatiden wel uit elkaar.


laatst aangepast: 14 okt 2011