Colofon Embryologie

Deze webserie over de vroege embryologie bij dieren is tot stand gekomen ter ondersteuning van het onderwijs van de studies bio-wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is gebruik gemaakt van materiaal van verschillende afdelingen van deze universiteit, met name de afdeling Anatomie van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen voor wat betreft de embryologie van de rat en de afdelingen Onderwijszaken Biologie en Moleculaire Dierfysiologie voor alle overige organismen. Alle opnamen zijn gemaakt op de afdeling Gemeenschappelijk Instrumentarium (FNWI) en daar ook bewerkt en verwerkt in webpagina's.
Het getoonde materiaal bestaat uit microscopische opnamen en schetsen die voorzien zijn van uitleg. Deze webpagina's lenen zich als zelfstudie (bijvoorbeeld voor het maken van (profiel) werkstukken) en ter referentie bij de bestudering van preparaten gedurende practica, maar ook voor het bespreken van ontwikkelingsstadia van embryo's in klasverband. Op al het microscopie beeldmateriaal en de toelichtingen berusten auteursrechten, maar gebruik van deze opnamen en hun beschrijvingen voor eigen onderwijs (met vermelding van de bron) wordt verwelkomd.
 
Aan het onstaan van deze webpagina's hebben de volgende (ex)-medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen gewerkt:
  • Wetenschappelijke invulling: Dr. F. van Herp (voormalig universitair hoofddocent), dr. S. Kolk (universitair docente) en Prof. dr. G. Martens (hoogleraar) van de afdeling Moleculaire Dierfysiologie. Zij verzorgen (of verzorgden) de curssussen "Ontwikkelingsbiologie (Embryologie) bij Dieren" en "Humane Embryologie".
  • Collectie embryologie vd rat: Prof. dr. D.J. (Dirk) Ruiter (hoogleraar) en dhr P. (Jos) Dederen (senior analist), Afdeling Pathologische Anatomie, hebben toegang gegeven tot de unieke collectie microscopische preparaten die op hun afdeling gemaakt zijn en waarvan hier enkele van de rat getoond worden.
  • Microscopie, beeldbewerking en weblayout: dr. E. S. Pierson (Gemeenschappelijk Instrumentarium; Contact) en drs W.L.P. Janssen (Biologie Algemeen)
  • Webstructuur: drs. R. Aalbers (CNCZ)

Speciale dank gaat uit naar Mw. Z. van Meekeren, docente biologie, voor de geboden didactische suggesties bij het onderdeel over de embryologie bij de kip.

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/embryology-colophon/print/

laatst aangepast: 1 apr 2011