Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESEmbryologieEmbryologie Kip >     Kip: 33-36 uur

    Kip: 33-36 uur

 
 
Vroeg-embryonale ontwikkelingen bij de kip die op deze pagina getoond worden:
 • Hele preparaat; 33 uur (Meer...)
 • Hele preparaat; 36 uur (Meer...)
 • Dwarsdoorsneden; 36 uur; aanleg van oog, hart en darmstelsel ( Meer...)
   

  Stadium 33 uur

  Informatie:
  33 uur na de bevruchting is het embryo ongeveer 4 mm lang. De ventrale kopbuiging, waarbij de voorkant van de kop naar het dooieroppervlak toe buigt, is nu zichtbaar. Er zijn 12 tot 13 paar somieten aanwezig. De oogblaasjes zijn reeds tamelijk groot. Het voorste hersenblaasje of prosencephalon vertoont een insnoering. Het middelste hersenblaasje of mesencephalon blijft onverdeeld. Het achterste hersenblaasje of rhombencephalon loopt naar achteren uit in een reeks ingesnoerde blaasjes die neuromeren heten. De sinus rhomboidalis (= ruitvormig) is nog aanwezig als enige opening van de neurale buis. De primitieve streep is nog slechts rudimentair aanwezig. Het infundibulum (= uitzakking van het diencephalon) verschijnt als een halfcirkelvormige ventrale uitzakking van het achterste gedeelte van het voorste hersenblaasje. Ter hoogte van het infundibulum eindigt de chorda dorsalis (chorda = streng; dorsalis = aan de rugzijde gelegen).
  embryologie van de kip 33 uur
  Embryologie van de kip 33 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat
  1 = Proamnion, 2 = Prosencephalon, 3 = Mesencephalon, 4 = Rhombencephalon, 5 = Somiet, 6 = Oogblaasje, 7 = Voordarm, 8 = Chorda (doorschemerend), 9 = Hart, 10 = Lateraal mesoderm, 11 = Ruggemerg, 12 = Sinus rhomboidalis, 13 = Primitieve streep, 14 = Bloedeilandjes

   
  Dorsaal aanzicht en longitudinale doorsnede bij 33 uur volgens Patten
  dorsaal aanzicht en lengtedoorsnede door een embryo van de kip 33 uur volgens Patten 1920
  Patten, B.M. (1920). The Early Embryology of the Chick. Philadelphia: P. Blakiston's Son and Co.

   

  Stadium 36 uur

  Informatie:
  Het hart is 36 uur na de bevruchting een S-vormige buis, naar rechts uit het embryo puilend (in bovenaanzicht). De aanleg van het hart is mesodermaal. Aan de buitenkant, in de area vasculosa (= van bloedvaten voorzien) gaat de vorming van bloedeilandjes door. De primitieve streep is nu alleen nog zichtbaar onder de sinus rhomboidalis.
  embryologie van de kip 36 uur
  Embryologie van de kip 36 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat
  1 = Prosencephalon, 2 = Oogblaasje, 3 = Mesencephalon, 4 = Rhombencephalon, 5 = Hart, 6 = Lateraal mesoderm, 7 = Somiet, 8 = Ruggemerg, 9 = Sinus rhomboidalis, 10 = Primitieve streep, 11 = Bloedvaatje, 12 = Bloedeilandjes

   
   
  Dwarsdoorsneden - 36 uur: aanleg van oog, hart en darmstelsel
  Oogaanle
  Oogaanleg
  1 = (Epidermaal) Ectoderm, 2 = Neurale crestcellen, 3 = Neuroectoderm, 4 = Lensplacode, 5 = Holte oogblaasje, 6 = Holte prosencephalon
  Hartaanleg tussen 25 en 29 uur (volgens Patten maar aangepast
  hartaanleg bij de kip volgens Patten 1920
  Patten, B.M. (1920). The Early Embryology of the Chick. Philadelphia: P. Blakiston's Son and Co.

  Hartaanleg:
  De aanleg van het hart is mesodermaal en ontstaat als twee laterale verdikkingen van het splanchnisch mesoderm (primordia) ter hoogte van de kopstreek. Deze twee primordia vergroeien daarna in het mediane vlak (= in het midden). Ectoderm (2) en somatisch mesoderm (4) vormen het somatopleura; splanchnisch mesoderm (5) en endoderm (6) vormen het splanchnopleura.
  1 = Coeloom, 2 = Ectoderm, 3 = Neurale buis, 4 = Somatisch mesoderm, 5 = Splanchnisch mesoderm, 6 = Endoderm, 7 = Voordarm, 8 = Hartaanleg, 9 = (Dorsaal) mesocardium, 10 = Hoofdmesenchym, 11 = Chorda, 12 = Endocardium, 13 = Epimyocardium, ec = Ectoderm, nb = Neurale buis, vd = Voordarm, hb =Hartbuis, d = Dooier zoom

  Darmportaal/hartstreek
  1 = Coeloom, 2 = (Epidermaal) Ectoderm, 3 = Neurale buis, 4 = Chorda, 5 = Hoofdmesoderm (Mesenchym), 6 = Voordarm, 7 = Somatisch mesoderm, 8 = Splanchnisch mesoderm, 9 = Pericardiale holte, 10 = Dooier, 11 = Ventrale aorta bogen zoom
  Neurale buis en chorda aanleg
  1 = Lateraal plaatmesoderm, 2 = Intermediair mesoderm, 3 = Somiet mesoderm, 4 = Chorda, 5 = Endoderm zoom

 • laatst aangepast: 1 dec 2011