Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESEmbryologieEmbryologie Kip >     Kip: 48 uur

    Kip: 48 uur

Op deze pagina over de embryologie bij de kip wordt weergegeven:
 • Heel preparaat; 48 uur (Meer...)
 • Dwarsdoorsneden; 48 uur; oogaanleg en hartaanleg ( Meer...)
 • Heel preparaat; 55 uur (Meer...)
   
  Stadium 48 uur
  Hele preparaat 48 uur
  Informatie:
  48 uur na de bevruchting gaat de positie van het embryo t.o.v. de dooier zich sterk wijzigen. Na de kopplooi van het amnion vormen zich nu ook laterale plooien en een staartplooi. De buiging van de kop wordt nog sterker, waardoor ter hoogte van het middelste hersenblaasje het voorste en achterste hersenblaasje bijna naast elkaar komen te liggen. Het embryo voert nu ook een roterende beweging uit en gaat op de linkerzij liggen. Juist achter het hart, aan de overgang van de kop naar de romp, komt een tweede buiging tot stand. Het embryo neemt een C-vorm aan. De kop wordt door een dubbele plooi bedekt, d.i. de aanleg van de eerste extraembryonale (= uitwendig of buiten het embryo) membraan: het amnionvlies. De vitelliene (= dooierrijke) arteriën en venen zijn met de extraembryonale bloedvaten verbonden. In de hals zijn reeds branchiale groeven zichtbaar. De hersenen groeien uit tot 5 hersenblaasjes: telencephalon en diencephalon (beide uit het voorste hersenblaasje), mesencephalon, metencephalon en myelencephalon (de laatste twee uit het achterste hersenblaasje). De lensplacode (placode = plaat) is uitgegroeid tot een lensblaasje, het oogblaasje tot een oogbeker, de gehoorplacode tot een gehoorblaasje. Het hart is verder gedifferentieerd in vier delen: de sinus venosus (venosus = tot de aders behorend) waarin de grote venen uitmonden; het atrium (=hartboezem); een U-vormige ventrikel (= hartkamer) en een bulbus cordis (= bolvormige structuur van het hart). Het atrium en ventrikel zijn hier goed zichtbaar.
  Embryologie van de kip 48 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat
  1 Amnion, 2 Metencephalon, 3 Mesencephalon, 4 Oogbeker + lens, 5 Prosencephalon, 6 Gehoorblaasje, 7 Branchiale bogen, 8 Atrium (boezem), 9 Ventrikel (kamer), 10 Laterale plooi, 11 Lateraal mesoderm, 12 Vitelliene arterie / vene, 13 Somiet, 14 Ruggemerg, 15 Staartplooi

   
  Dwarsdoorsneden kipembryo - 48 uur
  A. Oor en oogaanleg: links in toto en rechts doorsnede (rugzijde hier links gericht)
  Oogaanleg embryologie kip
  1 = Myencephalon, 2 = Ooraanleg (oorblaasje), 3 = Chorda, 4 = Pharyngeale holte, 5 = Pharynx, 6 = Oogaanleg (oogblaasje), 7 = Lensaanleg, 8 = Optische beker,9 = Diencephalon
  Schema oogaanleg embryologie kip
  a, b, c, d : schematische weergave van de oogaanleg overtijd; e en f: detail van coupes
  1 = Neurectoderm, 2 = Epidermaal ectoderm, 3 = Mesoderm, 4 = Optisch blaasje (oogblaasje), 5 = Oogbeker, 6 = lens, lp = Lens placode (lensaanleg)
  B. Hartaanleg: links in toto en rechts doorsnede (rugzijde links gericht)
  hartvorming embryologie bij de kip
  1 = Ruggemerg, 2 = Somietdifferentiatie (sclerotoom dermamyotoom), 3 = Chorda, 4 = Dorsale aortabogen, 5 = Craniale cardinale vene, 6 = Pharynx, 7 = Pericardiale holte, 8 = Hartaanleg
  C. Hartaanleg: links in toto en rechts doorsnede (rugzijde links gericht)
  Hartaanleg 48 uur embryologie bij de kip
  1 = Ruggemerg, 2 = Dermatoom, 3 = Chorda, 4 = Dorsale aorta, 5 = Voordarm, 6 = Truncus arteriosus, 7 = Atrium, 8 = Ventrikel, 9 = Hartstreek

   
  Stadium 55 uur
  Dextro-dorsaal aanzicht (rechts rugaanzicht) bij 55 uur volgens Patten
  rechtse rugaanzicht door een embryo van de kip 55 uur volgens Patten 1920
  Patten, B.M. (1920). The Early Embryology of the Chick. Philadelphia: P. Blakiston's Son and Co.

   

 • laatst aangepast: 5 jan 2012