Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESEmbryologieEmbryologie Muis >     Muis: dag 11

    Muis: dag 11

Op deze pagina's zijn gekleurde preparaten van dwarsdoorsneden door 11-dagen oude embryo's van de muis (Mus musculus) opgenomen.
 
Embryologie van de muis - dwarsdoorsneden dag 11
Aanbeveling om deze foto's te bestuderen naast het tekstboek:
Atlas of descriptive embryology. Gary C. Schoenwolf. Pearson, Benjamin Cummings eds. ISBN 978-0-13-158560-7
Doorsnede ter hoogte van de hersenen
1 = Metocoel in metencephalon
2 = Diocoel in diencephalon
3 = Laterale ventrikel telencephalon
4 = Begin regio infundibulum (zakje van Rathke)
11 dagen oude muisembryo; dwarse doorsnede
Doorsnede ter hoogte van de hartstreek
1 = Ruggemerg
2 = Endolymfatisch kanaal
3 = Diocoel van diencephalon
4 = Oogaanleg
5 = Telocoel lateraalventrikel van telencephalon
11 dagen oude muisembryo; dwarse doorsnede
Doorsnede ter hoogte van de hartstreek
1 = Ruggemerg
2 = Spinaal ganglion
3 = Chorda
4 = Pharynx
5 = Aanleg linker voorpoot
6 = Longaanleg
7 = Linker atrium
8 = Linker ventrikel
9 = Pericardiale holte
10 = Rechter ventrikel
11 = Rechter atrium
12 = Voorste cardinale vene
13 = Dorsale aorta
embryologie muis 11 dagen oud; hartstreek
Doorsnede ter hoogte van de hartstreek (vervolg)
Door de kopbuiging is naast de doorsnede ter hoogte van de hartstreek ook een doorsnede te zien van de snoet.
 
1 = Ruggemerg
2 = Spinaal ganglia
3 = Hartregio
4 = Pharynx
5 = Trachea
6 = Voorste cardinale vene
7 = Aorta
8 = Neusregio met reukgroeven
11 dagen oud muis embryo; hartstreek
Doorsnede ter hoogte van hart (vervolg), lever en longen in aanleg
1 = Ruggemerg
2 = Pleurale holte
3 = Longaanleg
4 = Achterste holle ader
5 = Lever
6 = Peritoneale holte
7 = Staart
11 dagen oude embryo van de muis; aanleg hart, lever en longen
Bron: mouseatlas.org

laatst aangepast: 16 dec 2011