Embryologie Rat

Embryologie van zoogdieren: rat

Achtergrond en objectief van het repository project
De afdeling Anatomie van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN) heeft in de loop van vele jaren een unieke collectie preparaten op het gebied van de embryologie van de zoogdieren opgebouwd. Deze collectie bestaat uit duizenden microscopische preparaten van museumkwaliteit, die ook nog in meerdere opzichten uitstekend gedocumenteerd zijn, met name qua positie en orientatie in het dier, ontwikkelingstadium en kleuring. Op deze pagina en dochterpagina's zijn een aantal voorbeeldmontages te zien van materiaal dat uit deze collectie afkomstig is. Deze inzoombare hoge-resolutie beelden zijn in eerste instantie gemaakt in het kader van de onderwijstaak in de embryologie van de afdeling Moleculaire Dierfysiologie. Deze microscopische preparaten zijn tevens gedigitaliseerd om als voorbeeld te dienen voor een projectaanvraag die beoogt om een repository van deze collectie samen te stellen. Het is de bedoeling om een database te bouwen van zowel 2D-beelden als 3D-modellen en daaraan beschrijvingen te koppelen. Vervolgens zal deze informatie via deze website, de Virtual Classroom Biologie, publiek toegankelijk worden gemaakt.
 

Kenmerken van de microscopische preparaten

horizontale, De microscopie coupes van de rat embryo's die hier getoond worden zijn in verschillende oriëntaties gesneden: horizontaal, sagittaal en frontaal (zie schets hiernaast over oriëntatie). Ze zijn allemaal 7 µm dik. De coupes zijn gekleurd met Hematoxyline, een ijzer en aluminium-bevattend complex dat bijzonder aan celkernen hecht, of met het zilver-houdend Rager reagens (ref Ragers, G., Lausmann, S. and Gallyas, F. 1979. Stain Techn. 54:193-200) die vooral aan zenuwcellen een donker contrast geeft.
De microscopische preparaten zijn geklassificeerd volgens de ontwikkelingsstadia van het Carnegiesysteem. In de tabel hieronder is weergegeven hoe oud het embryo ongeveer bij elk stadium is voor de rat, maar ook voor de mens en de muis. Meer details over de ontwikkelingskenmerken die typerend zijn voor ieder stadium kunnen bij de plaatjes zelf gevonden worden.
 
Carnegie stadia bij rat, muis en mens
Soorten

Stadium

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rat

Dagen

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

Muis

Dagen

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

Mens

Dagen

20

22

24

28

30

33

36

40

42

44

48

52

54

55

58

Referenties:
  • O'Rahilly. 1979. Early human development and the chief source of information on staged human embryos. Eur. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol. 9 p273
  • Theiler. 1972. The house mouse. Springer-Verlag, NY.
  • Witschi. 1962. Growth. Altman and Dittmer (ed), Fed. Soc. Exp. Biol., Washington.

 

Colofon


De preparaten die hier getoond worden, zijn afkomstig van de collectie van de afdeling Anatomie van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, hoofd prof. dr. D.J. Ruiter.
De volgende personen van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben aan dit project bijgedragen:
  • Prof. dr. D.J. (Dirk) Ruiter, hoogleraar, Afdeling Pathologische Anatomie
  • Dhr P. (Jos) Dederen, senior analist, Afdeling Anatomie, tevens contactpersoon ten aanzien van de collectie microscopische preparaten
  • Dr. S.M. (Sharon) Kolk, universitair docente, Afdeling Moleculaire Dierfysiologie
  • Dr. F. (François) van Herp, voormalig universitair hoofddocent, Afdeling Moleculaire Dierfysiologie
  • Prof. dr. G.J.M. (Gerard) Martens, hoogleraar, Afdeling Moleculaire Dierfysiologie
  • Dr. E.S. (Liesbeth) Pierson, microscopie en webmaster (contact), afdeling Gemeenschappelijk Instrumentarium
  • Drs P.A.T. (Remco) Aalbers, webstructuur en ICT ontwikkeling, Afdeling Computer- en Communicatiezaken

 
wr019a-p7-02-739 Rager opgenomen met 0,8x vergroting vd binoculair

wr019a-p7-proc_img inverted Rager opgenomen met 0,8x vergroting vd binoculair

wr19a-p7-03-759 Rager opgenomen met 0,8x vergroting vd binoculair

hematoxyline-inverted_img

hematoxyline-inverted_img opgenomen met 0,8x vergroting vd binoculair
clear=all>
hematoxyline-inverted_img opgenomen met 0,8x vergroting vd binoculair

wr002-E16-07-rager619_img opgenomen met 2,5x objectief vd Orthoplan

 

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/embryology/rat/print/

laatst aangepast: 14 jul 2017