Mesomorf

Het mesomorfe bladtype geldt voor bijna alle planten uit de zones met een gematigd klimaat. Door op de mini-plaatjes hieronder te klikken kan men vergrotingen verkrijgen evenals uitleg bij de microscopische opnamen over coupes. De twee bovenste soorten (sering en petunia) vertonen de mesomorfe basisanatomie met enige variaties. De derde soort, klimop, heeft naast mesomorfe kenmerken ook xeromorfe eigenschappen.
 
Mesomorfe Angiospermen: Sering (Syringa vulgaris)
Doorsnede door het blad
Geklerude doorsnede door een blad van de sering
Gekleurde dwarsdoorsnede door een blad van de sering: 1 bovenepidermis, 2 palissade parenchym, 3 spons parenchym, 4 luchtholtes, 5 onderepidermis, 6 huidmondjes, 7 trichoom, 8 hoofdnerf, 9 houtvaten (xyleem), 10 bastvaten (floeem), 11 stevigheidsweefsel (sclerenchym)

Suggestie voor een onderwijsopdracht: probeer aan de hand van de beschrijvingen en labels in bovenstaande foto vergelijkbare structuren (bijv. huidmondjes) terug te vinden in het zoombaar plaatje hieronder

Zoomify viewer
Links naar afbeeldingen van sering blad
Takje van de sering
Bovenkant blad
Uitvergroting <br>dwarsdoorsnede
trichoom en huidmondje
Takje
Bovenkant blad
Detail hoofdnerf
(dwarsdoorsnede blad)
Trichoom en huidmondje
abaxiale zijde blad

 
Bladeren van Petunia: overzicht en handcoupes
Bovenkant blad
Onderkant blad
Overzichtsopname petuniablad
Middennerf
Bovenkant blad
Onderkant blad
Overzicht petuniablad
Middennerf
Palissade- en sponsparenchym
Sponsparenchymcellen
Epidermis-strip
Bladhaar
Palissade- en sponsparenchym
Sponsparenchyma
Epidermisstrip
Bladhaar
Alle foto's van petuniabladeren (plaatjes galerij)

 
De klimop (hedera helix) is bekend doordat deze soort zowel xeromorfe als mesomorfe kenmerken vertoont. De plant groeit in een bosrijke en schaduwrijke omgeving waar men voldoende vochtigheid zou verwachten. De klimop is echter een wintergroene soort die de relatief droge winterperiode moet kunnen overleven. Het blad is qua bouw in hoofdzaak mesomorf, maar voelt toch stevig aan door zijn compacte bouw en een leerachtige cuticula, typische eigenschappen van xeromorfe soorten.
 
Bladeren van klimop
Close-up bladeren
Bovenkant blad
Overzichtsdoorsnede blad
Uitvergroting doorsnede
Overzichtsdoorsnede blad
Close-up bladeren
Uitvergroting doorsnede
Bovenkant blad

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/mesomorph/print/

laatst aangepast: 20 apr 2011