Monocotylen

Bladeren van monocotyle planten (eenzaadlobbigen) zijn parallelnervig en zijn meestal pijl- tot lintvormig. De huidmondjes liggen bijna altijd in lange parallelle rijen, net als de epidermiscellen. Deze kenmerken vind je terug in onderstaande foto's van bladeren van mais, papyrus en yucca. Het ontstaan van de typische monocotyle bladvorm wordt verder toegelicht in de pagina's over de aanleg van het monocotyle blad.

Mais
Maisblad
Uitvergroting maisblad
Epidermisstrip van mais
Huidmondje
Blad van mais
uitvergroting nervatuur
Epidermisstrip van mais
Huidmondje
Dwarsdoorsnede maisblad
Doorsnede middennerf
Doorsnede volgroeide bundelschede
Doorsnede jonge bundelschedes
Dwarsdoorsnede
maisblad
Middennerf
Volgroeide bundelschede
Jonge
bundelschedes

 

Papyrus
Bladeren papyrus
Bovenkant papyrusblad
 
onderkant papyrusblad
Nervatuur papyrusblad
Huidmondjes papyrusblad
Bladeren papyrus
Papyrusblad
Nervatuur papyrusblad
Huidmondjes
Dwarsdoorsnede middennerf Papyrus
Dwarsdoorsnede papyrusblad
Dwarsdoorsnede papyrusblad
Huidmondjes papyrusblad
Dwarsdoorsnede
middennerf
Dwarsdoorsnede
papyrusblad
Dwarsdoorsnede
adaxiale zijde
Huidmondjes
epidermisstrip + dwarsdoorsnede

 

Yucca
Dwarsdoorsnede yuccablad
Bladrand yuccablad
Vaatbundel yuccablad
Huidmondje yuccablad
Dwarsdoorsnede door
yuccablad
Dwarsdoorsnede
rand van yuccablad
Dwarsdoorsnede
vaatbundel yuccablad
Dwarsdoorsnede huidmondje/holten in Yuccablad

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/monocot/print/

laatst aangepast: 20 apr 2011