Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESEmbryologieEmbryologie Kip >     Kip: 18-20 uur

    Kip: 18-20 uur

Aan de hand van schetsen en foto's van gekleurde microscopische preparaten wordt uitgelegd hoe de vroege ontwikkeling van het embryo bij de kip verloopt. De foto's van de in toto (in z'n geheel) preparaten laten de processen in de kiemvlek (oftewel blastoschijf of vormingsdooier genoemd) zien in een bovenaanzicht, als het ware alsof je het embryo op de dooieroppervlakte door een ruitje door het bevruchte ei zou bekijken. Er zijn ook foto's van doorsneden en schetsen opgenomen.
Vroeg-embryonale ontwikkelingen bij de kip die op deze pagina getoond worden:
 • Vroegste ontwikkelingen in de kiemschijf (Meer...)
 • Hele preparaat; 18 uur (Meer...)
 • Hele preparaat; 20 uur (Meer...)
   

  Vroegste ontwikkelingen in de kiemschijf

  In een vroeg stadium valt er in de buitenste rand van de kiemvlek een donkerdere zone te onderscheiden die aan de zijkant in contact staat met de eierdooier: de area opaca (wat ondoorzichtig betekent; aangegeven met ao in tekening A). Het middengebied ligt over een holte (de blastocoel; 2 in tekening B) waardoor een helderder doorzichtig aanzicht heeft; het heet dan ook de area pellucida (= doorzichtig; ap in A). De area pellucida bevat twee lagen, de epiblast (1 in B) aan de oppervlakte en de hypoblast (3 in B) in het dieper gelegen deel. Gedurende de gastrulatie vindt er een insnoering naar binnen plaats (pijlen tekening C in dwarsaanzicht). Dit proces begint aan de caudale kant (aan de staart kant) en leidt tot de vorming van de primitieve groeve die in bovenaanzicht er uit ziet als een streep: de primitieve streep. In deze centrale zone delen cellen zich intensief en migreren van hieruit in laterale richting (zijwaartse pijlen in C).
   
  Schematische weergave van de delen van de kiemvlek gedurende de vroeg-embryonale ontwikkeling
  schema area pellucida en area opaca en ontstaan primitieve streep in kip embryo
  De kiemvlek in bovenaanzicht (A), en dwarsdoorsnede voor (B) en gedurende (C) gastrulatie.
  ap = area pellucida, ao = area opaca, ps = primitieve streep, 1 = Epiblast (leidt tot ectoderm), 2 = Blastocoel, 3 = Hypoblast (leidt tot endoderm), 4 = Subgerminale holte, 5 = Dooier

   

  Stadium 18 uur

   
  In toto preparaat 18 uur
  Informatie:
  Centraal gelegen zie je de area pellucida (= doorschijnen), omgeven door de area opaca (= ondoorzichtig gebied), een donker gevlekte streek. De primitieve streep ligt als een lichte streep in het centrum van de area pellucida. Ze strekt zich uit tot aan de achterrand van de area pellucida en vertoont een uitholling (primitieve groeve), die tussen twee verdikkingen van het blastoderm (primitieve plooien) loopt. Vooraan eindigt de groeve in een kuiltje dat omgeven wordt door de primitieve knoop (knoop van Hensen). Juist voor deze knoop ziet men de chorda (= streng). Deze primitieve streng induceert de neurale plaat die later de neurale groeve vormt
  embryologie van de kip 18 uur
  Embryologie van de kip 18 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat
  1 = Proamnion, 2 = Area opaca (donker), 3 = Area pellucida (doorzichtig), 4 = Embryonaal gebied, 5 = Neurale plaat, 6 = Chorda, 7 = Knoop van Hensen, 8 = Primitieve streep

   

  Stadium 20 uur

  In toto preparaat 20 uur
  Informatie:
  In het stadium van ongeveer 20 uur na bevruchting is de kopplooi zichtbaar als een dwarse, halfcirkelvormige verheffing van het voorste gedeelte van de kiem. Het pro-amnion (pro = voor; amnion = binnenste vlies dat het embryo beschermt) ligt als een lichtere zone voor de kopplooi. Ook de neurale groeve wordt zichtbaar.
  embryologie van de kip 20 uur
  Embryologie van de kip 20 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat
  1 = Proamnion, 2 = Area opaca (donker), 3 = Area pellucida (doorzichtig), 4 = Embryonaal gebied, 5 = Kopplooi, 6 = Neurale groeve, 7 = Neurale plaat, 8 = Chorda, 9 = Knoop van Hensen, 10 = Primitieve streep

   

 • laatst aangepast: 21 dec 2011