Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESEmbryologieEmbryologie Kip >     Kip:  22-28 uur

    Kip:  22-28 uur

In het stadium vanaf 22 uur worden de somieten zichtbaar, die uit het mesoderm rechts en links van de neurale wallen ontstaan zijn. Na 24 uur kunnen 4 tot 5 paren gesegmenteerde blokken onderscheiden worden. Later zullen deze structuren differentiëren tot wervels, ribben, een deel van de huid en de rugspieren. Alleen het gebied van de kop steekt uit boven de area pellucida. In onderstaande tekeningen uit Patten (1920) kan men bij 24 uur de chorda (notochord) zien in het gebied van de "anterior intestinal portal" (anterieure darmportaal). Deze structuur markeert de differentiënrende voordarm die gevormd wordt als een blinde zak omgeven door endodermaal weefsel. De neurale wallen eindigen in een neurale pore aan de voorkant en aan de kant van de knoop van Hensen worden ze kleiner en meer uit elkaar en eindigen ze in de sinus rhomboidalis. Soms zijn de buiten-embryonale bloedvaten al te zien in de area vasculosa. Later zullen ze via de ductus omphalomesentericus contact maken met de vitelliene slagaders en aders gevormd in het embryo.
 
 • Ontwikkelingsstadia na 22-28 uur, volgens Patten (1920)
 • Hele preparaat; 24 uur (Meer...)
 • Dwarsdoorsneden; 24 uur (Meer...)
   
  Ontwikkelingsstadia 22-28 uur volgens Patten (1920)
  Dorsaal aanzicht van een kippenembryo in ontwikkeling (tussen 22 - 28 uur na bevruchting)
 • 22 tot 23 uur: aanleg van somieten wordt zichtbaar
 • 24 uur: 4 paren mesodermale somieten zijn te zien
 • 27-28 uur: 8 paren mesodermale somieten zijn te zien

 •  

  Stadium 24 uur

  In toto preparaat 24 uur
  Informatie:
  In het mesoderm dat links en rechts van de neurale wallen ligt, ontstaan somieten (= gesegmenteerde mesodermale lichaamsblokken): in dit stadium 4 tot 5 paar. Het zijn tijdelijke structuren die later de wervelkolom, de ribben, een deel van de huid en de dorsale spieren zullen vormen. Alleen de kopstreek van het embryo verheft zich als een plooi van de onderliggende area pellucida. In dit preparaat is de chorda te zien ter hoogte van het voorste deel van de voordarm.
  Embryologie van de kip 24 uur
  Embryologie van de kip 24 uur na de bevruchting
  Rechts: gekleurd in toto preparaat. Hieronder A en B: dwarsdoorsneden ter hoogte van de primitieve groeve en de neurale groeve.
  1 Area opaca (donker), 2 Area pelucida (doorzichtig), 3 Neurale plooi, 4 Kopplooi, 5 Voordarm, 6 en ng Neurale groeve, 7 Somiet, 8 Chorda, 9 Ongesegmenteerd mesoderm, 10 Knoop van Hensen, 11 Primitieve streep

   
  Dwarsdoorsneden - 24 uur
  Zie ook filmpje van seriecoupes in dwarsdoorsnede
  3 = Neurale wallen (neurectoderm), 4 = (Epidermaal) ectoderm, 6 = Endoderm, 7 = Neurale groeve (ng, zie schets hieronder), 8 = Craniele neuroporus, 9 = Voordarm, 10 = Subcephale holte (subcephaal = onder de kop; amniongebied), 11 = Subgerminale holte
  24 uur embryo kip: neurale wallen dwarse doorsnede

  2 = (ch) Chorda, 3 = Neurale buis, 4 = (ec) Ectoderm, 5 = Hoofd mesoderm, 6 = (en) Endoderm, d = (d) Dooier, ng = Neurale groeve

  2 = Chorda, 3 = Neurale wallen
  1 = Primitieve groeve 24 uur embryo kip: primitieve groeve in dwarse doorsnede

   

 • laatst aangepast: 5 jan 2012